Sidebar

16
wo, juni

WONIO

Jaarlijks wordt op verzoek van Deelgemeente Prins Alexander door WONIO een jaarverslag geschreven, met een financiële verantwoording over de in dat jaar uitgegeven gelden.

Voor 2003 heeft WONIO dit jaarverslag omgevormd tot een Jaaroverzicht 2003 waarin opgenomen het jaarverslag. Het jaaroverzicht bevat derhalve ook informatie van niet aan de wijkorganisatie verbonden activiteiten, zoals het opzoomeren in straten of een bewonerswerkgroep voor het hondenbeleid.

Lees meer: Jaaroverzicht 2003: Vormgeven aan Nesselande

Het jaaroverzicht van Wijkorganisatie Nesselande (WONIO) omvat een schriftelijke verslaglegging in de vorm van een jaarverslag, en een visuele rondgang door het Nesselande van 2004 in de vorm van het Nesselande Kwartet 2004.

Lees meer: WONIO Jaaroverzicht 2004

Wijkorganisatie Nesselande (WONIO) heeft in het Jaaroverzicht Nesselande 2006 de ontwikkelingen in de wijk en haar eigen activiteiten beschreven. Ook de werkgroepen Watersport, Verkeer en Oranjefestival, diverse bewonersverenigingen en andere bewonersgroepen hebben een bijdrage geleverd.

Lees meer: Jaaroverzicht Nesselande 2006

WONIO staat voor Wijkorganisatie Nesselande in ontwikkeling.

Aanleiding tot het opstellen van dit reglement
Met de groei van het aantal inwoners van de wijk komen er meer en ook meer diverse verlangens naar voren. Wensen die de gehele wijk betreffen, maar ook wensen die kleinere “buurt” en “straat”-verlangens tot uitdrukking brengen. De vraag is hoe WONIO zich hierin moet opstellen. Dit is de overweging geweest om tot dit reglement te komen.

Lees meer: Reglement WONIO

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart