Sidebar

07
vr, mei

Nieuws van de buurtagent (juli 2010)

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

logo-politie-260x220Buurtagent Mireille van der Waal heeft in een eerdere nieuwsbrief beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en gebeurtenissen op en nabij het Nessestrand.

Zoals u wellicht heeft vernomen is er behoorlijk wat media-aandacht geweest voor dit gebied. De deelgemeente heeft het verzoek ingediend bij de gemeenteraad om het gebied alcoholvrij te maken. En dat is goedgekeurd! Wij als politie juichen dit initiatief toe en gaan hierop handhaven.

Door een aantal kleine gebeurtenissen is er onder de bewoners toch nog wat onrust ontstaan. Eén bewoner heeft ook het initiatief genomen om flyers te verspreiden, waarin hij verzoekt de overlast te melden bij de politie. Op zich niets mis mee, maar het was handiger geweest als dit was afgestemd met de politie. Veel mensen hebben mij benaderd met het verzoek terug te bellen. Dit is een onmogelijke taak. Vandaar dat ik door middel van deze brief probeer een aantal vragen/opmerkingen van bewoners te bundelen en te beantwoorden.

We zien bijna geen politie op het strand. Is er wel voldoende toezicht?
Eerder schreef ik u al dat er een protocol is voor de inzet van politie op het strand, wanneer de temperatuur hoger dan 22 graden voorspeld wordt. Op warme zomerdagen zetten wij al het beschikbare personeel in en wij als wijkteam worden daarbij ondersteund door collega's uit de regio. Natuurlijk kan het zijn dat door grote evenementen in de stad de inzet van de politie op het strand minder is. Maar ik kan u verzekeren dat er geen moment geweest is waarop wij niet adequaat konden optreden bij meldingen. Daarnaast is onze inzet soms niet waarneembaar, omdat de collega's in burgerkleding dienst doen. Op die manier verkennen en observeren wij de sfeer en (mogelijk) overlast gevende groepen.

We ervaren grote overlast van jongeren. Met name het scheuren met scooters op de boulevard is een grote bron van ergernis. Wat doet de politie hieraan?
In aanloop naar het strandseizoen hebben we een aantal grote scootercontroles georganiseerd. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat een deel van de (zwaar) opgevoerde bromfietsen van straat zijn gehaald.
Natuurlijk is dit niet voldoende. Ook wij hebben ervaren dat de jongeren met bromfietsen vervelend gedrag vertonen. En als wij een strafbaar feit waarnemen zal er altijd een proces-verbaal volgen. Helaas kunnen wij op basis van het feit dat zij met hoge snelheid voorbij razen geen proces-verbaal opmaken. Een officiële meting zal de snelheid moeten onderbouwen. Met onze aanvraag van extra inzet aan personeel in de regio hebben wij dit probleem opgenomen. Ook hebben wij standaard het verzoek aan de motorbrigade om extra mensen te leveren. Het is gebleken dat surveillerende motordienders een positieve invloed heeft op het verkeersgedrag van de jongeren.

We zien grote groepen jeugd, die onder invloed van alcohol vernielingen plegen en overlast geven op het strand. Wat doet de politie hieraan?
Indien er door ons strafbare gedragingen worden waargenomen dan treden wij daar repressief tegen op. Echter merk ik wel dat er soms onduidelijkheid is wat de grens is tussen strafbaar overlastgevend gedrag en hinderlijk overlast gevend gedrag, in combinatie met alcohol. Ook daar worstelen wij bijna dagelijks mee. Daarom zijn wij dan ook blij met het alcoholverbod. Dat is voor ons beter te handhaven en schept naar de jongeren ook duidelijkheid.

Enkele malen hebben we geconstateerd dat er een onjuiste melding binnen kwam via 112 of 0900-8844. Zo kwam er via de meldkamer een melding binnen van een massale vechtpartij door jongeren op de boulevard. Nu liepen op dat moment een viertal verkenners van ons, in burger gekleed, op de locatie waar de vechtpartij zou zijn. Er was echter geen vechtpartij te zien. Dit is één voorbeeld, maar dit is al meerdere keren voorgekomen. Met man en macht werken wij om de sfeer op en rond het strand goed te houden. Daarbij zijn uw meldingen en inzet absoluut nodig. Echter het extra aandikken van een incident heeft tot gevolg dat er met veel "toeters en bellen" ingezet wordt, terwijl er niets aan de hand is. En of dit de sfeer op de Boulevard verbetert?

In de klachten, die ik van u heb mogen ontvangen, worden ook zaken genoemd, die betrekking hebben op schoon, heel en veilig, namelijk afval, schoonmaken van het strand, inzet van de strandwachten en van toezichthouders Stadstoezicht. Ik ben bewust niet op deze klachten ingegaan, omdat dit soort zaken onder de verantwoordelijkheid van de deelgemeente vallen. U kunt voor dit soort klachten het algemene klachtennummer 14010 van de deelgemeente bellen. Wel komt er een bewonersavond waar de deelgemeente en politie samen met u, als bewoner van Nesselande, in gesprek zal gaan over onder andere bovengenoemde onderwerpen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Mocht u ondanks deze algemene uitleg toch nog vragen hebben, kunt u deze tijdens deze bijeenkomst stellen.

Met vriendelijke groeten,

Mireille van der Waal
(buurtagent Nesselande)

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart