Sidebar

29
do, juli

Maatschappelijke opvang

101027-mo-open-huisEen jaar geleden is de voorziening voor begeleid wonen voor 15 ex-dak- en thuislozen aan de Wollefoppenweg 41 geopend. Sindsdien is het pand bijna continu volledig bewoond geweest. Een klein aantal bewoners is doorgestroomd naar een volledig zelfstandige woning. De bewoners wonen er naar tevredenheid en hebben goede contacten met de buurt.

Bij de start van de ontwikkeling van deze woonvoorziening is er een Klankbordgroep opgericht om het functioneren van de voorziening in relatie tot de omgeving te begeleiden. In deze Klankbordgroep zitten het Leger des Heils, politie, GGD, WONIO, buurtbewoners en deelgemeente.

Lees meer: 1 jaar woonvoorziening Leger des Heils

101027-mo-open-huisDe woonvoorziening voor ex-dak- en thuislozen aan de Wollefoppenweg 41, is inmiddels gereed en wordt op dit moment door het Leger des Heils ingericht. Het Leger des Heils zal in samenwerking met de ketenpartners de begeleiding aan de toekomstige bewoners gaan bieden. Eind oktober zullen de eerste bewoners van deze nieuwe voorziening hun intrek nemen in dit mooie pand. De bewoners hebben een intensief zorgtraject doorlopen en worden in deze nieuwe voorziening voorbereid op de volledige terugkeer in de maatschappij.

Lees meer: Open huis Leger des Heils Nesselande (woe. 27 okt.)

100617-mo-begeleidwonenHet Begeleid Wonen-project voor voormalig dak- en thuislozen aan de Wollefoppenweg (een woonvoorziening voor 15 personen van het Leger des Heils) is volop in aanbouw en zal waarschijnlijk in de loop van oktober in gebruik worden genomen. Medio september zal de overdracht aan het Leger des Heils plaatsvinden, en vanaf dat moment zal het pand woonklaar gemaakt worden.
Het is de bedoeling om begin oktober – voordat het pand bewoond gaat worden – een "open huis" te houden.

Lees meer: Begeleid Wonen-project Wollefoppenweg bijna klaar

Voor de begeleiding van de totstandkoming van de voorziening voor maatschappelijke opvang in Nesselande heeft de Deelgemeente Prins Alexander een klankbordgroep opgericht.

Lees meer: Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang Nesselande

091105-1epaal-mo-nesselandeDe rechter heeft het beroep van Stichting Opvangtehuis Nesselande Nee! en veertig particulieren tegen de door de deelgemeente Prins Alexander verleende bouwvergunning voor de woonvoorziening voor maatschappelijke opvang aan de Wollefoppenweg ongegrond verklaard. De rechtbank vond dat de deelgemeente het geldende bestemmingsplan Nesselande correct had toegepast in het genomen besluit. De bezwaarmakers kunnen nog hoger beroep instellen bij de Raad van State.

Lees meer: Geen bouwstop maatschappelijke opvang

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart