Sidebar

25
za, sept

Verkeer (algemeen)

logo-rotterdam-elektrisch-260x220Het is mogelijk dat er bij u in de straat oplaadpunten worden geplaatst voor elektrische auto's. De gemeente streeft er naar om eind 2014 zo'n 1000 oplaadpunten in de stad Rotterdam te hebben.

Elektrisch vervoer is schoon, stil en zuinig. Dat is goed voor de leefbaarheid in de stad en de gezondheid van mensen. Daarom wil de gemeente Rotterdam de introductie van deze vervoersvorm graag versnellen. Zo wordt er een basisnetwerk aangelegd met elektrische oplaadpunten op logische punten waar bezoekers met elektrische auto's komen. Daarnaast kan iedereen met een elektrische auto een beroep doen op een subsidieregeling voor oplaadpunten in de buurt van hun woning.

Lees meer: Elektrisch rijden in Rotterdam, ook zichtbaar bij u in de buurt

logo-nesselande-rotterdam-260x220De weersomstandigheden blijven parten spelen bij de asfalteringswerkzaamheden in Nesselande. De weersverwachtingen voor morgen zijn slecht. Wij verwachten dat, als gevolg van het weer, de geplande asfaltwerkzaamheden van 14 juli niet binnen de geplande tijd kunnen afronden. In overleg met de aannemer, de deelgemeente en Gemeentewerken is besloten het asfaltwerk te verschuiven van zaterdag 14 naar aanstaande zondag 15 juli. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

De afsluiting van de rotonde op de kruising van de Laan van Magisch Realisme en de Laan van Avant-Garde vindt plaats op zondag 15 juli tussen 07.00 en 22.00 uur.

Lees meer: Werkzaamheden rotonde Laan van Magisch Realisme één dag uitgesteld

logo-nesselande-rotterdam-260x220Er is gebleken dat er door de werkzaamheden op de Laan van Magisch Realisme tijdens de ochtendspits ernstige verkeershinder ontstaat in Nesselande, voornamelijk op de Laan van Avant-Garde. Naar aanleiding van veelvuldige klachten van bewoners is besloten om de wegafsluiting op de Laan van Magisch Realisme te wijzigen: vanaf maandag 11 juni is het voor verkeer vanuit Nesselande richting Zevenkamp mogelijk om via de Laan van Magisch Realisme te rijden. Het verkeer vanuit Zevenkamp naar Nesselande dient om te rijden via de Hoofdweg.

Lees meer: Wijziging omleidingsroute werkzaamheden Laan van Magisch Realisme

cypruslaan-260x220In januari heeft de werkgroep Verkeer van WONIO in overleg met de deelgemeente een enquête gehouden over het eventuele knippen van de Cypruslaan. Naar aanleiding van de enquête heeft de werkgroep het advies uitgebracht om een knip aan te brengen ter hoogte van de Menorcalaan. Daarnaast vraagt de werkgroep om duidelijkheid te geven op de vraag of de Cypruslaan gezien moet worden als doorgaande weg, en om bewoners te informeren over de definitieve inrichting van de Siciliëboulevard.

De Deelgemeente Prins Alexander stuurt op basis van de enquêteresultaten en het advies van de werkgroep een brief naar de bewoners rondom de Cypruslaan met het voorstel om de Cypruslaan niet volledig te knippen, maar wel minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer.

Lees meer: Bewonersavond over verkeer Cypruslaan op dinsdag 15 mei

laan-van-dada-260x220De bebouwing van Nesselande is voor het grootste deel gerealiseerd en dat betekent dat de doorgaande wegen nu ook afgemaakt kunnen worden. Dat dit niet eerder gebeurt heeft te maken met het relatief vele bouwverkeer dat nog over de wegen reed.
In 2011 is al gewerkt aan een paar straten: de kruising van de Siciliëboulevard – Wollefoppenweg – Christiaan Diorstraat, de Cypruslaan en de Laan van Avant Garde ter hoogte van de kruising met de Wollefoppenweg. In 2012 ondergaat het grootste deel van de rest van de doorgaande wegen deze grondige opknapbeurt. In dit artikel krijgt u inzage in de planning en de werkwijze bij de aanpak van de werken in april en mei op de Laan van Dada en een gedeelte van de Laan van Avant-Garde.

Lees meer: Wegwerkzaamheden aan de doorgaande wegen van Nesselande

cypruslaan-260x220De werkgroep Verkeer van WONIO heeft de afgelopen weken een enquête gehouden over de mogelijkheid van een knip in de Cypruslaan. De werkgroep wil alle deelnemers (ruim 40% bewoners Nesserduin) hartelijk danken voor hun bijdrage.

Mede op basis van de reacties uit de enquête adviseert de werkgroep om een knip te realiseren ter hoogte van de Menorcalaan. De resultaten van de enquête en het advies zijn opgenomen in een brief aan het wijkteam van de deelgemeente. De werkgroep en de deelgemeente voeren nader overleg over de mogelijkheden voor een verkeersveiligere Cypruslaan.

Lees meer: Enquête knip Cypruslaan

blauwe-schijf-260x220Met ingang van heden gelden er aangepaste tijden voor de blauwe zone in de Cesar Domelastraat. Voorheen was de blauwe zone 24 uur per dag van kracht. Op verzoek van omwonenden is dit aangepast. Hiervoor heeft het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Prins Alexander een verkeersbesluit genomen.

Overdag, wanneer het grootste deel van de bezoekers van het Kindcluster I aanwezig is, blijft de blauwe zone van kracht. De openstelling van de blauwe zone geldt alleen voor de avonduren en het weekend. Dit betekent dat de blauwe zone van maandag t/m vrijdag van 04:30 uur tot 17:30 uur in werking is. Gezien het feit dat er maximaal 3 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd op dezelfde parkeerplek, betekent dit voor bewoners dat zij van maandag t/m vrijdag (gedurende de avond en nacht) aanééngesloten tot maximaal 7.30 uur de volgende ochtend (door na 17:30 uur de parkeerschijf alvast op 4:30 uur in te stellen) kunnen parkeren op de blauwe zone.

Lees meer: Aangepaste tijden 'blauwe zone' in de Cesar Domelastraat

Meer artikelen...

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart