Sidebar

29
do, juli

Historie

Geschiedenis van een gedeelte van het gebied van Nesselande: De Eendragtspolder

gl-molensOoit was de Eendragtspolder een veenmoeras. In de Middeleeuwen bleek, dat veengrond goed materiaal voor brandstof opleverde. De turf werd aanvankelijk alleen gebruikt om in eigen behoeften te voorzien, maar al snel werd turf handelswaar en turf steken een ambacht. Ondanks beperkende maatregelen van het hoogheemraadschap leidde de turfwinning tot steeds uitgestrekter veenplassen in wat toen de Zwanlaessche polder heette.

Lees meer: De Eendragtspolder

gl-opgravingIn een ander artikel, schreef ik over de geschiedenis van de Eendrachtspolder. Oorspronkelijk een moerasgebied, waar turf werd gestoken en na de droogmaling in 1750 een gebied waar landbouw werd bedreven. De Eendrachtspolder is de polder waar het noordelijk deel van Nesselande in wordt gebouwd.

Bij landbouw behoort uiteraard bebouwing en bovendien stonden er in de polder 4 molens, waarin families woonden.

Sporen van die bewoning zijn o.a. door Adrie Markus opgegraven. Markus is bij de bewoners van de Groeneweg en de Wollefoppenweg geen onbekende, hij heeft er gewoond en fietst al jaren rond met een schop achter op de fiets . Hij heeft een goede neus voor sporen van bewoning, aan de kleur van de grond, aan oneffenheden in de bodem herkent hij de vindplaatsen van zijn collectie gebruiksvoorwerpen. In de loop der jaren heeft hij veel kennis vergaard over de schatten die hij opgraaft.

Lees meer: Opgravingen in Nesselande

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart