Sidebar

07
vr, mei

Buitenruimte (algemeen)

gm-050518-wintrackTenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, heeft samen met Holland Railconsult een nieuw concept voor hoogspanningslijnen ontwikkeld. Het nieuwe ontwerp heet Wintrack (zie foto), en bestaat grotendeels uit kunststof (in plaats van metaal), en zorgt voor een kleiner magneetveld dan de huidige masten. Met de nieuwe constructie komt TenneT tegemoet aan de aangescherpte richtlijnen van het ministerie van VROM.

De mast is flink kleiner dan de huidige metalen constructies en oogt een stuk gestroomlijnder. De mast is in aanschaf wel duurder, maar vergt minder onderhoud.

Lees meer: Hoogspanning: Nieuw ontwerp hoogspanningsmasten

gm-hoogspanningHet strandje aan de Zevenhuizerplas, het Rietveldpark... het lijken heel geschikte plekken om te vliegeren... echter, er is toch een kink in de kabel.

Via de hoogspanningsmasten die in het Rietveldpark staan, wordt de energievoorziening van een heleboel huisadressen in Nederland geregeld. TenneT, de eigenaar van de masten, garandeert een constante energievoorziening en laat dus niets aan het toeval over. Vandaar dat in het Wetboek van Strafrecht een artikel opgenomen is dat in verband met de veiligheid, het verboden is om te vliegeren binnen een afstand van 500 meter van een hoogspanningsverbinding.

Lees meer: Hoogspanning: Vliegeren en hoogspanningsmasten gaan niet samen!

gm-hoogspanningWijkbewoonster Birgitta Hendriks-Ruitenschild wil graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Het is nogal schokkend, maar ik val maar meteen met de deur in huis: In onze verder zo prachtige wijk Nesselande vliegen regelmatig diverse (water-) vogels tegen de hoogspanningskabels, waardoor sommige van hen letterlijk verongelukken (dood uit de lucht vallen), andere weer een vleugel breken en mank en/of gewond door de wijk banjeren.

Lees meer: Hoogspanning: Vogels en hoogspanningskabels

hoogspanning-260x220Ze zijn niet te missen als je door Nesselande loopt, de hoogspanningsmasten die in het Rietveldpark staan, en Nesselande o.a. verdelen in Badplaats en Tuinstad. Vanaf het eerste ontwerp van de wijk zijn er vragen gesteld over de mogelijke invloed van deze hoogspanningsleiding op de gezondheid van (toekomstige) bewoners van Nesselande.

Hoewel bij het ontwerp van de huizen en voorzieningen rekening is gehouden met de geldende normen, zijn er ook altijd vragen geweest of de gebruikte metingen en uitgangspunten voldoende veiligheid op zouden leveren.

Lees meer: Hoogspanning door Nesselande

gm-hoogspanningRegelmatig worden er vragen gesteld over de hoogspanningslijn te Nesselande. Deze notitie geeft aan welke grenswaarden worden gehanteerd om te voorkomen dat mensen aan te hoge magnetische en elektrische velden worden blootgesteld.

De bestaande hoogspanningslijn in Nesselande wordt ingepast in het wijkpark Nesselande. Voordat besloten is om de lijn in te passen, is in het kader van de Milieu Effect Rapportage, onderzoek gedaan naar richtlijnen met betrekking tot gezondheid.

Lees meer: Hoogspanning: Standpunt van projectorganisatie Nesselande

waterbekken-beschadigdNaar aanleiding van de discussies rond het kunstwerk Waterbekken op de rotonde in de Brandingdijk organiseert de deelgemeente een bewonersavond.

Op deze avond wordt allereerst een presentatie gegeven over het Kunstplan voor Nesselande en de kunstwerken, die op basis van dit plan zijn gerealiseerd en nog gerealiseerd zullen worden. Daarnaast wordt de toekomst van het kunstwerk Waterbekken besproken.

Lees meer: Bewonersavond over beeldende kunst in Nesselande op 26 januari

waterbekken-beschadigdHet (herstel van het) kunstwerk Waterbekken, gelegen op de rotonde van Laan van Avant-Garde en Brandingdijk, levert veel klachten op van wijkbewoners. Na de beschadiging in de zomer van 2009 laat het herstel erg lang op zich wachten. Diverse bewoners zijn de bouwhekken rond het kunstwerk en de troosteloze entree van de wijk zat en komen met een alternatieve invulling van de rotonde.

Lees meer: Bewoners ontevreden over herstel Waterbekken

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart