Sidebar

06
do, mei

Buitenruimte (algemeen)

gm-hoogspanningRegelmatig worden er door (toekomstige) bewoners mondeling of via e-mail vragen gesteld met betrekking tot de hoog spanningslijnen in Nesselande.

De Stuurgroep Brede School Nesselande heeft naar aanleiding van diverse publicaties van het ministerie van VROM en over de situatie in de VINEX-locatie Leidsche Rijn in Utrecht, hierover vragen gesteld aan de Projectorganisatie Nesselande van de gemeente Rotterdam. Hun reactie is vastgelegd in een tekst die het projectbureau Nesselande en KEMA Nederland ten aanzien van Nesselande naar buiten brengen. De notitie geeft aan welke grenswaarden worden gehanteerd om te voorkomen dat mensen aan te hoge magnetische en elektrische velden worden blootgesteld.

Lees meer: Hoogspanning: Vragen van de Stuurgroep Brede School Nesselande

gm-hoogspanningDe limietwaarden bij de kruising van de metrobaan met de hoogspanningslijn

Projectorganisatie Nesselande stelt dat zowel het magnetische veld (van 7 tot 45,5 µT) als het elektrische veld (van 23 V/m tot 3000 V/m ) beneden de limietwaarden van de Gezondheidsraad van 1992 blijven, voor wat de waarden betreft onder de kruising van de metrobaan met de hoogspanningslijn, als wel parallel aan de hoogspanning op de viaduct.

Stichting Platform Achternesse meent dat, om een juist vergelijk te maken, de waarden van het elektrische veld moeten worden aangegeven als 23 kV/m tot 30 kV/m. Het elektrisch veld is in de metrostellen inderdaad = 0 volgens het principe van de Kooi van Faraday, echter de waarde op de perrons is voor personeel 13 - 20 kV/m meer dan maximaal toegestaan en voor de regelmatige metroreiziger evenzo. De grenswaarden die het IRPA/INIRC opgeeft zijn voor de beroepsbevolking per werkdag 10 kV/m en voor de algemene bevolking gedurende enkele uren per dag 10 kV/m.

Lees meer: Hoogspanning: Combinatie van metro en hoogspanning

gm-hoogspanningVragen van SPA in haar brief van 25 november 2002

Stichting Platform Achternesse maakt zich ernstige zorgen over de metingen en de gehanteerde uitgangspunten voor Nesselande. Tevens is naar haar oordeel een aantal factoren niet in deze metingen meegenomen, te weten:

  • de invloed van een tweede spanningsdrager in de vorm van de voedingsleiding van de metro, die parallel aan en onder de hoogspanningslijn loopt;
  • de invloed op de passagiers, wachtenden en personeel, die zich veel dichter bij de hoogspanningslijn bevinden, zowel in het traject op het verhoogde metrotracé onder de hoogspanningslijnen als op het station;
  • de invloed op de kinderen die spelen op de geplande grotere speellocaties direct onder de hoogspanningsmasten. Hier is sprake van meer dan kortdurend verblijf;
  • de, mogelijk in de toekomst, toenemende spanningsvelden bij uitbreiding van het transport via deze leiding;
  • het voortschrijdende inzicht, wat voor de minister van VROM in januari 2002 aanleiding was tot andere normering te adviseren.
Lees meer: Hoogspanning: Vragen en standpunten van Stichting Platform Achternesse (SPA)

gm-hoogspanningDe aanwezigheid van de hoogspanningslijnen in Nesselande houdt de gemoederen nog steeds bezig.

Er is een officieel standpunt van de Projectorganisatie Nesselande ten aanzien van deze problematiek. De grenswaarden die gehanteerd worden voor de bebouwingsgrens van woningen aan het Stroompark zijn hierop gebaseerd. Wij hebben die notitie integraal voor u opgenomen.

Lees meer: Hoogspanning: Stand van zaken hoogspanningslijnen Nesselande (mei 2003)

gm-hoogspanningOp donderdag 19 juni 2003 heeft de Deelgemeente Prins Alexander een informatieavond georganiseerd over de hoogspanningsleiding door Nesselande. Tijdens deze bijeenkomst hebben deelgemeente, KEMA, Gezondheidsraad en GGD een toelichting gegeven en zijn vragen van bewoners, Stichting Platform Achternesse (SPA) en Wijkorganisatie Nesselande (WONIO) beantwoord.

Lees meer: Hoogspanning: Informatieavond over hoogspanning in Nesselande (19 juni 2003)

gm-hoogspanningHet dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander vindt dat de hoogspanningsleiding in Nesselande geen aantoonbaar gezondheidsrisico oplevert. Op basis hiervan zal het bestuur geen actie ondernemen om de plannen voor Nesselande aan te passen. Het standpunt van het bestuur is een reactie op een vraag van het Platform Achternesse, dat in een brief van november 2002 aandacht vroeg voor de mogelijke gezondheidsrisico's. Het bestuur baseert haar standpunt op onafhankelijk bestaand wetenschappelijk onderzoek en op de uitkomsten van een door de deelgemeente georganiseerde informatieavond, die op 12 juni j.l. plaatsvond.

Lees meer: Hoogspanning: Standpunt dagelijks bestuur deelgemeente: Hoogspanning levert geen aantoonbaar...

gm-hoogspanningO.a. Nu.nl ('Elektriciteitsleiding mogelijk oorzaak leukemie') en het Rotterdams Dagblad ('Wel kans op leukemie bij hoogspanning') publiceren begin juni 2005 het volgende ANP-bericht:

"Londen - Kinderen die in de buurt van hoogspanningskabels wonen, hebben mogelijk een verhoogde kans op leukemie. Dit is de conclusie van een wetenschappelijke studie die verscheen in the British Medical Journal. Voor het onderzoek werden meer dan 29.000 kinderen uit Engeland en Wales, van wie 9700 met leukemie, onderzocht.

Lees meer: Hoogspanning: Publicatie over hoogspanningskabels en leukemie

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart