Eindrapport LFG Nesselande: bromtoon bestaat, maar bron blijft onbekend

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

lfg-260x220Het eindrapport over laagfrequent geluid (LFG) in de wijk Nesselande en omgeving is gereed. Het onderzoek is uitgevoerd door milieudienst DCMR in opdracht van de gemeente Rotterdam. Voor een deel van het onderzoek is het adviesbureau Event Acoustics ingehuurd.

Tijdens het onderzoek is helaas de exacte bron van de bromtoon, die zorgt voor hinder bij sommige bewoners van Nesselande en omgeving, niet gevonden. Het onderzoek van DCMR en Event Acoustics naar de bromtoon heeft wel een aantal belangrijke uitkomsten opgeleverd:

  • De klachten van de bewoners zijn terug te leiden op een duidelijk meetbare bromtoon, die als hinderlijk wordt ervaren door sommige bewoners. De bromtoon is in de gehele wijk e.o. waarneembaar en is ook voor het eerst geregistreerd en vastgelegd; er is dus bewijs dat er een laagfrequent geluid aanwezig is. Het is ook vast komen te staan dat mensen die deze zeer lage frequentie kunnen waarnemen daar hinder van kunnen ondervinden;
  • De RoCa-centrale van E.ON is, net als de hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen, gasverdeelstations en stadsverwarmingsleidingen uitgesloten als mogelijke bron van de klachten in het gebied.

De enige bron die niet kan worden uitgesloten, is het (vracht)verkeer op de A20. Het rapport geeft aan dat het hierbij waarschijnlijk niet om het wrijvingsgeluid van banden op de weg gaat, maar om een geluid/trilling van zware motoren, die een laag en zeer ver dragend geluid produceren. Het door Event Acoustics uitgevoerde literatuuronderzoek stelt dat het laagfrequent geluid in Nesselande e.o. wordt veroorzaakt door vrachtwagens op de snelweg A20. Er kan echter geen onomstotelijk bewijs geleverd worden betreffende de juistheid van deze conclusie.
De DCMR heeft daarom de rapporten voorgelegd aan RIVM en NLR. Naar hun mening kan bij deze conclusie (nog) geen verklaring gegeven worden voor het feit dat de klachten uitsluitend in de wijk Nesselande en directe omgeving voorkomen, maar niet in andere Rotterdamse wijken in de buurt van snelwegen. Ook valt bij deze conclusie (nog) niet goed te verklaren waarom de klachten pas zijn gestart in 2007 en zich niet eerder hebben gemanifesteerd.

Er is nader onderzoek nodig. Het verkeer op rijkswegen valt echter niet onder de jurisdictie van de gemeente; deze verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. De wethouder mevrouw Van Huffelen en portefeuillehouder de heer Koedijk zullen op korte termijn het bevoegde gezag voor de rijkswegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, op de hoogte stellen van de uitkomsten van het rapport en aandringen op nader onderzoek naar laagfrequent geluid in relatie tot wegverkeerslawaai van rijkswegen in het algemeen en de A20 in het bijzonder.

De Deelgemeente Prins Alexander realiseert zich dat het bovenstaande op de korte termijn geen oplossing biedt voor de bewoners, die hinder ondervinden van het laagfrequent geluid. Er is met GGD en Erasmus MC contact gelegd om de bewoners, die worden gehinderd in hun functioneren door het laagfrequent geluid, te begeleiden. De kosten van deze begeleiding vallen binnen het reguliere traject van respectievelijk GGD en de ziektekostenverzekeringen.

Meer informatie: