Sidebar

07
vr, mei

DCMR over de bromtoon

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

logo-dcmr-260x220In de mei-editie van de nieuwsbrief "Nesselanders" hebben bewoners Eric Martens en Marije de Jong opnieuw aandacht gevraagd voor laag frequent geluid (LFG). Andere bewoners werd gevraagd om hinder van deze bromtoon te melden bij de milieudienst DCMR. Naar aanleiding van binnengekomen meldingen en vragen heeft DCMR nu een overzicht gegeven van de stand van zaken in de zoektocht naar de bron van de bromtoon.

Wat gaat de DCMR de komende tijd doen om de bron van de bromtoon te achterhalen? Hoe gaan we dat doen en wanneer? Binnen welke termijn gaan we dit doen en waarom is deze tijd ervoor nodig?
1. De DCMR heeft bij de gemeente Rotterdam een offerte ingediend voor verder onderzoek. Dit zal bestaan uit het bepalen uit welke richting de fluctuerende bromtoon afkomstig is. Het gaat om de meting waarbij er gelijktijdig op 15 tot 20 plaatsen gemeten wordt. Wanneer er opdracht is verleend zal er met de organisatie van de meting worden begonnen. Dat zal overigens niet binnen een maand plaatsvinden. Dat heeft te maken met het feit dat het hier gaat om unieke apparatuur, die we ook nog eens in een ruime hoeveelheid nodig hebben. Deze apparatuur wordt gebruikt in de muziekindustrie en blijkt in de komende twee, drie maanden niet beschikbaar. Wat betekent dat de metingen na 5 september kunnen worden uitgevoerd.
Overigens komt de aard van deze meting overeen met wat u heeft gelezen in de kranten over de verrichtingen van het NLR. Wij verrichten deze metingen echter met een ander bureau, omdat dat kosteneffectiever is. Overigens gaat dat niet ten koste van het onderzoeksresultaat. Daarbij zullen we geen trillingen gaan meten, omdat we niet te maken hebben met trillingsklachten.

2. De metingen met behulp van de klachtenmodule zullen starten zodra de module weer beschikbaar is en het duidelijk is dat hij goed werkt. De module bleek tijdens het testen erg gevoelig voor electromagnetische straling (mobieltjes etc.) en schakelde dan spontaan uit. De module is weer terug bij de leverancier voor aanpassingen. De klachtenmodule zal wanneer die weer beschikbaar is achtereenvolgens bij de belangstellenden worden geplaatst.
Degene bij wie de meetset wordt geplaatst kan deze eenvoudig aanzetten wanneer het geluid aanwezig is. Tegelijk met de meting wordt ook met microfoons een geluidsopname gemaakt. Deze opname is cruciaal voor de analyse, maar betekent wel een mogelijke inbreuk op de privacy . Afhankelijk van de aanwezigheid van de bromtoon zal de meetset enkele nachten in een woning blijven staan. Daarna zal de module worden verplaatst naar een andere woning.

Wat hebben we allemaal uitgesloten en waarom?
Elysium - Er is in 2008 een zogenaamde aan-uit meting gedaan, waarbij gemeten is terwijl installaties uit en vervolgens aangezet werden. De bromtoon was en bleef afwezig. Het aan- en/of uitzijn van de installatie had hierop geen invloed. In 2009 is er met behulp van de onbemande apparatuur, meetkarren, gemeten, voor en na de brand. Er bleek geen verschil te zitten in de resultaten.

Bodembron (zoals buizen) - Er zijn in een woning aan de Kretalaan indicatieve trillingsmetingen uitgevoerd. Hieruit bleek dat het geluid niet afkomstig is van bronnen in de bodem die namelijk de muren van de woning in trilling brengen en dat deze het vervolgens afstralen de woning in. Wat er wel uit bleek is dat het gaat om zogenaamd luchtgeluid. De bromtoon verplaatst via de lucht.

Wegverkeer (A20) - De bromtoon is niet continu aanwezig. Wanneer het wegverkeer de bron van het geluid is, neemt in de loop van de nacht de bromtoon af en zal het geluid met de aanloop naar de start van de ochtendspits toenemen. Tijdens de uitgebreide metingen die in 2008 zijn uitgevoerd op het dak van een klager aan de Kretalaan bleek dat er geen verband is tussen het aantal klachten en de windrichting en- snelheid. Wanneer de snelweg de bron zou zijn had het aantal klachten duidelijk hoger moeten zijn bij wind uit het zuiden.

Trein - Dit is geen continue bron. Een trein komt waarbij het geluid langzaam aanzwelt en wanneer de trein is gepasseerd neemt het niveau weer af. Er passeren iedere nacht maar een beperkt aantal treinen.

Hoogspanning - Er zijn metingen uitgevoerd bij de kabels hieruit bleek dat het geluid veroorzaakt door de hoogspanningskabels niet laagfrequent is. Tijdens een ronde door de wijk was het geluid daar niet duidelijker meetbaar en ook de heer Martens gaf aan het geluid daar niet duidelijker waar te nemen.

E.ON (RoCa 1 en RoCa2) - Er zijn ook klachten wanneer de beide installaties niet in werking zijn. Mogelijk is wel een ander onderdeel van de centrale de veroorzaker. De E.ON wordt dus niet uitgesloten als bron en ook meegenomen in het verdere onderzoek dat mogelijk in het najaar wordt uitgevoerd.

Baggerschip - De mogelijke bron op het baggerschip is de aggregaat. Alle overige bronnen aan boord zijn tijdens de nachtperiode niet in werking. Boskalis heeft een aantal jaar geleden de aggregaat uitgeschakeld waarbij de bromtoon aanwezig bleef.

Onderstation Eneco stadsverwarming - In 2007 zijn metingen verricht door adviesbureau Peutz. Dit is gedaan in opdracht van Eneco en een klager. Er is geen verband vastgesteld tussen metingen in de woningen en nabij het onderstation. Er zijn ook metingen uitgevoerd aan andere bronnen in de omgeving zoals het tijdelijke winkelcentrum. Ook daarbij kon er geen verband worden vastgesteld.

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart