Sidebar

26
zo, sept

Buitenruimte (algemeen)

Het dagelijks bestuur (DB) van deelgemeente Prins Alexander gaat naar aanleiding van de discussie in de deelraad met omwonenden aan tafel om te praten over een goede inpassing van het evenemententerrein. Op 3 juni stemde de deelgemeenteraad in met het beschikbaar stellen van een budget voor het realiseren van een evenemententerrein in Nesselande. De bewoners gaven aan betrokken te willen worden bij de inpassing van het evenemententerrein. Ook omdat ze zich ook maken over de mogelijke overlast van het gebruik van een dergelijk terrein.

Het ontwerpproces van het evenemententerrein is inmiddels gestart. Dat betekent dat er in overleg met gemeentelijke diensten en andere organisaties wordt bekeken hoe het terrein er precies uit moet gaan zien en welke voorzieningen daarbij moeten worden getroffen. Dit leidt tot een "Inrichtingsplan" (IP), dat het DB vaststelt.

Lees meer: Ontwikkeling evenemententerrein Nesselande

120918-ontmoetingsplek-1-260x220Graag horen wij uw mening over een culturele ontmoetingsplek in het nieuw aan te leggen wijkpark Common Green.

Een aantal bewoners in Nesselande mist al jaren een plek in de wijk gericht op de wijkbewoners zelf. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoet, waar kinderen in de wijk hun voorstellingen kunnen geven en waar jaarlijks de dodenherdenking en het vrijheidsfeest plaats vindt. Zij willen een plek die echt voor de wijk is, zonder regionale allure.

De deelgemeente heeft aangegeven dat, wanneer voldoende wijkbewoners dit graag willen, zij bereid is op de Common Green een culturele ontmoetingsplek aan te leggen.

Lees meer: Ontmoetingsplek Common Green

120628-skatepark-ontwerp-260x220Op donderdag 28 juni vanaf 19.00 uur houdt de Deelgemeente Prins Alexander een bewonersavond in De Knoop (BSN) om een aantal ontwikkelingen in en rond Badplaats Nesselande te bespreken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Skatepark (hoek Siciliëboulevard/Kosboulevard)
Eén dezer dagen wordt het Voorlopig Ontwerp afgerond. De deelgemeente hoort graag van omwonenden en andere geïnteresseerden wat zij er van vinden. Na deze bijeenkomst zal het ontwerp wellicht nog worden bijgesteld en wordt de vergunningprocedure gevolgd. De planning is dat het skatepark in voorjaar van 2013 wordt opgeleverd.

Lees meer: Bewonersavond Badplaats op donderdag 28 juni

lfg-260x220Het eindrapport over laagfrequent geluid (LFG) in de wijk Nesselande en omgeving is gereed. Het onderzoek is uitgevoerd door milieudienst DCMR in opdracht van de gemeente Rotterdam. Voor een deel van het onderzoek is het adviesbureau Event Acoustics ingehuurd.

Tijdens het onderzoek is helaas de exacte bron van de bromtoon, die zorgt voor hinder bij sommige bewoners van Nesselande en omgeving, niet gevonden. Het onderzoek van DCMR en Event Acoustics naar de bromtoon heeft wel een aantal belangrijke uitkomsten opgeleverd:

Lees meer: Eindrapport LFG Nesselande: bromtoon bestaat, maar bron blijft onbekend

papiercontainer-260x220Roteb gaf jaarlijks de gedrukte papierkalender uit voor Rotterdammers die gebruik maken van een eigen minicontainer voor papier (kliko). De gedrukte uitgave komt te vervallen en is voortaan alleen nog digitaal te vinden op www.rotterdam.nl/papierkalender.

Het gebruik van de digitale kalender spreekt voor zich. Tik de straatnaam in en de inzameldagen van de papier minicontainer verschijnen voor het hele jaar in beeld.
De papiercontainer wordt één keer per vier weken geleegd op de genoemde dagen.

Lees meer: Papierkalender vanaf 2012 digitaal

hoogspanning-260x220Wat is beleid rondom hoogspanningslijnen? Mogen kinderen bij hoogspanningslijnen wonen?
Ja, dat mag. De Nederlandse overheid heeft wel nieuw beleid gemaakt in 2005. Sindsdien adviseert zij in nieuwe situaties langdurige blootstelling van kinderen aan magnetische velden (straling) van bovengrondse hoogspanningslijnen hoger dan 0,4 microtesla zo veel mogelijk te voorkomen. Het advies gaat over plekken waar kinderen normaal gesproken langdurig verblijven, zoals woningen, scholen en kinderopvangplekken. Het advies wordt uit voorzorg gedaan.

Lees meer: Hoogspanning: Veel gestelde vragen en antwoorden (december 2011)

windwijzerpark-260x220Na Hydra in het Rietveldpark en Waterbekken op de Brandingdijk, komt Windwijzerpark als kunstwerk bij kindcluster 2 van de Brede School Nesselande. Kunstenares Annelies Dijkman heeft in opdracht van Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam een kunstwerk in het teken van wind gemaakt.

In het definitief ontwerp van Windwijzerpark leest u meer over achtergrond, uitvoering en constructie van het kunstwerk.

Lees meer: Windwijzerpark

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart