Sidebar

25
za, sept

Bestemmingsplan

luchtfoto-waterwijk-dec2008De 35e uitwerking van het bestemmingsplan Nesselande heeft betrekking op de projectmatige ontwikkeling van 9 woningen aan de Jannetje Merbiskade in de Waterwijk (deelgebied 1).

Lees meer: Wonen aan het water (35e uitwerking bestemmingsplan)

luchtfoto-bedrijventerrein-dec2008In de Welstandsparagraaf Bedrijventerrein worden regels vastgelegd voor de architectuur van de bebouwing op het bedrijventerrein. In de 15e uitwerking van het bestemmingsplan Nesselande worden de bebouwingsregels vastgelegd voor de kavels die géén deel uitmaken van de 3e herziening. Deze documenten zullen waarschijnlijk vanaf 31 december a.s. gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

Lees meer: Welstandsparagraaf Bedrijventerrein ter inzage

bestemmingsplan-nesselandeDe 3e herziening gaat vooral over het mogelijk maken van kantoorbebouwing en perifere detailhandel aan de rand van het bedrijventerrein, het mogelijk maken van een baggerdepot in Waterwijk en het aanpassen van de lijst met bedrijven met een maatbestemming.

Van 11 december 2009 t/m 21 januari 2010 ligt het ontwerp voor deze herziening van het bestemmingsplan ter inzage. Eventuele zienswijzen dienen te worden ingediend bij het college van B&W.

Het voorontwerp van deze herziening heeft van 20 augustus t/m 16 september jl. ter inzage gelegen. In het nu terinzageliggende ontwerp wordt ingegaan op de reacties die toen zijn ontvangen.

bestemmingsplan-nesselandeMet de 3e partiële herziening van het bestemmingsplan Nesselande zullen een aantal wijzigingen in het huidige bestemmingsplan worden doorgevoerd. Het betreft o.a. aanpassingen voor een appartementengebouw in Waterwijk, de mogelijkheden op het bedrijventerrein, en locaties voor baggerdepots en zendmasten.

Het voorontwerp van de 3e herziening ligt vanaf donderdag 20 augustus gedurende vier weken ter inzage in de Stadswinkel Prins Alexander en bij WONIO (De Kristal, Cypruslaan 406). Op donderdag 3 september 2009 organiseert de Deelgemeente Prins Alexander een informatieavond in De Kristal (aanvang: 20.00 uur) waarop de herziening wordt toegelicht en het mogelijk is om te reageren en vragen te stellen.

Lees meer: Voorontwerp 3e partiële herziening bestemmingsplan

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart