Sidebar

25
za, sept

Ontwerpbestemmingsplan Zevenkamp-Nesselande ter inzage

Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

De gemeente Rotterdam maakt bekend dat met ingang van 28 juni 2013 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 8 augustus) het ontwerpbestemmingsplan "Zevenkamp en Nesselande" ter inzage ligt. In de kennisgeving staat ook aangegeven welke mogelijkheden er zijn om uw mening over het plan te geven.

De Ontwerp-herziening is grotendeels "conserverend" van aard. Dit betekent dat de partiele herzieningen en uitwerkingen, die in de loop der jaren voor Zevenkamp en Nesselande zijn vastgesteld, in dit plan zijn meegenomen. Dit betekent dat er voor het grootste deel van het gebied inhoudelijk niet veel verandert. Echter, voor een aantal locaties verandert er wél wat. Het gaat dan vooral om de volgende onderdelen:

Zevenkamp

 • Een nog ongebruikte bouwlocatie aan de Aar is in zuidelijke richting opgeschoven;
 • Bij sportcomplex Xerxes/DZB wordt meer parkeerruimte mogelijk gemaakt;
 • In het noordelijk wijkpark wordt meer bebouwing mogelijk gemaakt, vooral voor maatschappelijke en recreatieve doeleinden;
 • Op het sportcomplex Nieuwemeer wordt zowel "sport", "bedrijven" als "maatschappelijke voorzieningen" mogelijk gemaakt;

Nesselande

 • Op de hoek van de Brandingdijk en het Zuideinde wordt bebouwing mogelijk gemaakt (wonen, bedrijven en/of kantoren, max 15 m. hoog);
 • Aan de noordzijde van het Zuideinde en de Reinier Rondhorstdijk wordt woningbouw mogelijk gemaakt, op ongeveer dezelfde wijze als elders langs deze wegen;
 • In het zuidelijk deel van park Waterwijk worden de bebouwingsmogelijkheden verruimd zodat er bijvoorbeeld een zorgboerderij kan komen;
 • De vastgestelde randvoorwaarden voor de invulling van het Noorderstrand zijn in het plan verwerkt;
 • Het geplande evenemententerrein in het Oeverpark wordt expliciet vermeld.

Naast de kennisgeving over het bestemmingsplan staat er in "Rotterdam bericht" ook een kennisgeving over het Ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder. Deze procedure heeft betrekking op de hierboven genoemde locaties waar woningbouw wordt toegevoegd.

Let op: dit zijn niet alle wijzigingen !

Als u zeker wil weten wat er voor een bepaalde locatie wordt voorgesteld raden wij u aan om het plan te bestuderen. Dit kan ofwel "fysiek" op één van de adressen waar het plan met kaarten ter inzage ligt, ofwel digitaal.

Op 1 en 8 juli vinden er twee inloopavonden plaats:

 • Op maandag 1 juli, van 19.30 tot 21.00 uur in de Vijf Havens, Zevenkampse Ring 40 gaat het over het gedeelte van het plan dat betrekking heeft op Zevenkamp.
 • Op maandag 8 juli van 19.30 tot 21.00 uur in de Kristal, Cypruslaan 406 gaat het over het gedeelte van het plan dat betrekking heeft op Nesselande.

Op deze avonden kunt u het bestemmingsplan inzien en zullen de opstellers van het plan nadere toelichting geven als u vragen heeft.

Meer informatie:

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart