Sidebar

26
zo, sept

Bestemmingsplan

De gemeente Rotterdam maakt bekend dat met ingang van 28 juni 2013 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 8 augustus) het ontwerpbestemmingsplan "Zevenkamp en Nesselande" ter inzage ligt. In de kennisgeving staat ook aangegeven welke mogelijkheden er zijn om uw mening over het plan te geven.

De Ontwerp-herziening is grotendeels "conserverend" van aard. Dit betekent dat de partiele herzieningen en uitwerkingen, die in de loop der jaren voor Zevenkamp en Nesselande zijn vastgesteld, in dit plan zijn meegenomen. Dit betekent dat er voor het grootste deel van het gebied inhoudelijk niet veel verandert. Echter, voor een aantal locaties verandert er wél wat. Het gaat dan vooral om de volgende onderdelen:

Lees meer: Ontwerpbestemmingsplan Zevenkamp-Nesselande ter inzage

130129-dgpa-noorderstrand-260x220Zoals bekend zal zijn moet het gebied rond de Kretalaan, waar vroeger de noodwinkels stonden en dat nu gebruikt wordt voor evenementen nog definitief worden ingericht. In het bestemmingsplan Nesselande is aangegeven dat hier in dit gebied o.a. max. 100 woningen in max. 10 lagen en 300 m2 horeca mogen worden gebouwd. In het bestemmingsplan is echter ook vastgelegd dat er een uitwerking van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld alvorens er gebouwd kan worden.

Als eerste stap om te komen tot zo'n uitwerking is er een "Randvoorwaardennota Noorderstrand" gemaakt. In deze nota worden regels geformuleerd waaraan de invulling van dit gebied zou moeten voldoen en worden suggesties gedaan voor hoe het gebied er uit zou kunnen gaan zien.

Lees meer: Bijeenkomst randvoorwaardennota Noorderstrand op dinsdag 29 januari

bestemmingsplan-nesselandeHet bestemmingsplan Nesselande is een globaal bestemmingsplan met voor bepaalde delen een uitwerkingsplicht. Naarmate de planontwikkeling vordert wordt het bestemmingsplan in delen uitgewerkt.

Voor de deelplannen 6.4, 6.5 en 8 zijn tijdens de ontwikkeling van de bouwplannen in totaal 5 uitwerkingen gemaakt:
- de 22e uitwerking voor deelplan 6.5 ("Hollands Glorie", het gebied tussen Rietveldpark, Laan van het Surrealisme, Laan van Avant-Garde en Henri Laurenspad)
- de 23e uitwerking voor deelplan 6.4a ("Nessevesting", het gebied tussen Laan van Avant-Garde, Laan van Dada, kavels Bermweg en zuidelijk deel Francis Picabiastraat)
- de 31e uitwerking voor deelplan 6.4b (het gebied tussen Laan van Avant-Garde, Francis Picabiastraat en Henri Laurenspad)
- de 27e uitwerking voor deelplan 8.1 + een deel van 8.2 (het gebied tussen Rietveldpark, Henri Laurenspad, Laan van Avant-Garde -inclusief de woningen aan de oostzijde van dit deel van de Laan- en Laan van Magisch Realisme)
- de 30e uitwerking voor de rest van deelplan 8.2 (het gebied tussen Henri Laurenspad, kavels Onderweg, Laan van Magisch Realisme en Laan van Avant-Garde, exclusief de woningen langs dit deel van de Laan.

Lees meer: Uitwerkingen bestemmingsplan (deelplan 6 en 8) ter inzage

111122-dgpa-common-green-260x220De randvoorwaardennota voor de 'Common Green', het gebied gelegen tussen Corsicalaan, Sicili√ęboulevard, Wollefoppenweg en Rietveldpark, vormt de basis voor bouwplannen, het inrichtingsplan en de aanleg van openbaar gebied. Langs de Wollefoppenweg is bebouwing (wonen of onderwijs) mogelijk en langs de Corsicalaan is een groengebied gepland.

De deelgemeente Prins Alexander legt de nota t/m 15 december 2011 ter inzage (o.a. bij WONIO in De Kristal) en organiseert op dinsdag 22 november een hoorzitting waarop de nota wordt toegelicht en iedereen vragen kan stellen.

Lees meer: Hoorzitting over Common Green op dinsdag 22 november

110803-dsv-17e-uitwerking-260x220Het bestemmingsplan Nesselande is een globaal bestemmingsplan met voor bepaalde delen een uitwerkingsplicht. Naarmate de planontwikkeling vordert wordt het bestemmingsplan in delen uitgewerkt.

De 17e uitwerking heeft betrekking op het gebied tussen Wollefoppenweg, Rietveldpark en het gebied van Volkstuinvereniging De Boerderij (deelplan 5 van Nesselande) en is al grotendeels bebouwd. Een eerder concept voor deze uitwerking heeft al ter inzage gelegen met de bouwvergunning voor de woningbouw in Haag en Park. In deze uitwerking worden bestemmingen en uitbreidingsmogelijkheden van de reeds gerealiseerde woningen vastgelegd.
Verder worden de bebouwingsmogelijkheden voor kavels ten oosten van de voormalige boerderij Wollefoppenweg 45 in deze uitwerking vastgelegd.

Lees meer: Uitwerking Haag en Park ter inzage (17e uitwerking bestemmingsplan)

110803-dsv-37e-uitwerking-260x220Het bestemmingsplan Nesselande is een globaal bestemmingsplan met voor bepaalde delen een uitwerkingsplicht. Naarmate de planontwikkeling vordert wordt het bestemmingsplan in delen uitgewerkt.

De 37e uitwerking biedt de mogelijkheid tot het bouwen van 12 woningen en de aanleg van de directe omgeving aan de zuidzijde van de Abraham van der Knaapkade.

Het concept voor deze uitwerking ligt van 4 augustus tot en met 14 september 2011 ter inzage. Op donderdag 8 september wordt hierover een hoorzitting gehouden vanaf 20.00 uur in De Kristal, Cypruslaan 400-412 te Nesselande.

Lees meer: Projectmatige woningen Waterwijk ter inzage (37e uitw. bestemmingsplan)

uitwerking-linten-260x220De bebouwingsregels voor de kavels in de oude linten van Nesselande (Zuideinde, Groeneweg, Bostelweg, Bermweg, Onderweg en Wollefoppenweg) zijn al lang geleden vastgelegd in de Facetnota Linten, maar worden binnenkort vastgesteld in de "16e Uitwerking" van het bestemmingsplan Nesselande.
Een concept voor deze uitwerking ligt van 29 april tot en met 9 juni ter inzage. Op woensdag 12 mei wordt een hoorzitting gehouden van 19:30 tot 21:00 uur in De Kristal te Nesselande.

De bewoners en andere eigenaren van de lintkavels krijgen een persoonlijke kennisgeving in de bus.

Lees meer: Uitwerking Linten ter inzage (16e uitwerking bestemmingsplan)

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart