Gemeenteraadsverkiezingen 2010 : Lijsttrekkers Prins Alexander over Nesselande

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
3maart-gemeenteraadsverkiezingen-260x220Op woensdag 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, en in Rotterdam kunnen we ook stemmen voor de deelraden in de deelgemeenten.

WONIO heeft de 9 lijsttrekkers van de politieke partijen in Prins Alexander gevraagd naar hun standpunten over Nesselande en naar Nesselanders op de kandidatenlijsten.

We geven u een overzicht van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in de deelgemeente Prins Alexander, een samenvatting van de antwoorden van de lijsttrekkers per vraag, de volledige antwoorden van de lijstrekkers en verwijzingen naar meer informatie over de verkiezingen.


De politieke partijen en lijsttrekkers in Prins Alexander

» lijst 1
PvdA
Peter Pieterse
» lijst 2
LR
Patrick Meijer
» lijst 3
CDA
Dirk-Jan van Lottum
» lijst 5
VVD
Henk Koedijk
» lijst 6
GL
Tom van den Ham
» lijst 7
CU-SGP
Jan Noeverman
» lijst 10
D66
Arthur Denneman
» lijst 14
LSD
Diana Burghout-Eimers
» lijst 14
VSP
Anton de Man

De antwoorden per vraag samengevat:

 

De volledige antwoorden op alle vragen per lijsttrekker:

» PvdA
» LR
» CDA
» VVD
» GL
» D66
» LSD
» VSP

 

Daarnaast hebben we ook nog wat handige websites voor u op een rijtje gezet:


vraag 1:
Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?

Veiligheid wordt door enkele partijen als speerpunt voor Nesselande genoemd, zowel op het strand [LR, CDA, CU-SGP] als in het verkeer [CDA]. Ook het handhaven van de kwaliteit van de buitenruimte is belangrijk [LR, CU-SGP] evenals het realiseren van voorzieningen voor jongeren [CDA, CU-SGP].

De VVD legt er de nadruk op dat Nesselande zich naast woonwijk ook verder als (boven)regionaal recreatieoord moet ontwikkelen. En D66 vindt het stimuleren van kunst en cultuur d.m.v. cultuureducatie het belangrijkste onderwerp voor Nesselande.

De lijsttrekkers noemen ook een grote speeltuin/kinderboerderij [LSD], geen evenementen op zondag [CU-SGP], Nesselande als “bike area” [CDA], buurtreferenda [LR] en “plekken waar opa met zijn kleinzoon kan wandelen” [VSP] als belangrijke onderwerpen voor onze wijk.

Twee partijen [PvdA, GL] melden nadrukkelijk geen standpunten per wijk te hebben, maar een verkiezingsprogramma te hebben voor de hele deelgemeente. Speerpunten hierbij zijn o.a. dat groepen of individuen niet moeten worden uitgesloten [PvdA] en gebiedsgericht werken en integrale wijkactieplannen [GL].


vraag 2:
Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?

Investeringen in buitenruimte [PvdA, CDA] en de totstandkoming van verschillende voorzieningen [PvdA], openbaar vervoer en bibliotheek [GL] en boulevard/winkelcentrum [VVD] worden door de lijsttrekkers als resultaten genoemd. Rondom het strand noemen de partijen meer politietoezicht [LR], een goed beheerplan [CDA] en de strandwacht [GL] als successen.

Op verkeersgebied wordt ook de ontsluiting via de Hoofdweg [VVD, GL] als belangrijk resultaat genoemd, en de VVD meldt dat er een gevarieerd woningbestand is ontwikkeld.

Het wegnemen van onrust en de formulering van randvoorwaarden m.b.t. de locatie voor maatschappelijk opvang is voor ChristenUnie-SGP het belangrijkste resultaat.

Een aantal partijen was de afgelopen periode niet in de deelraad vertegenwoordigd, en zegt daarom (nog) geen resultaten te kunnen melden [D66, LSD, VSP].


vraag 3:
Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?

Sport- en jongerenvoorzieningen [PvdA, LR, CDA], zoals een atletiekbaan [D66], moeten er in de wijk komen, evenals extra voorzieningen voor kinderopvang [PvdA, CDA, GL].

Rondom het strand en Zevenhuizerplas moet Nesselande als badplaats verder ontwikkeld worden [PvdA], moeten er recreatievoorzieningen komen [LR] en wil de VVD een hoogwaardig recreatiegebied realiseren met hotel, een wellnesscentrum en voldoende horeca.

Nesselande moet een bibliotheek houden [CDA, GL] en uitbreiding van activiteiten in De Kristal is belangrijk [GL], evenals werkgelegenheid door het realiseren van het bedrijventerrein [VVD].

Ook voorzieningen voor het verkeer, zoals parkeermogelijkheden [VVD, D66], straatverlichting die het doet [LR] en een ontsluiting van de woonwijk richting Middelweg/Zevenhuizen [LR] moeten nog gerealiseerd worden.

De lijsttrekkers noemen ook nog een mooie kerk [CU-SGP], een middelbare school [D66], wijkgevoel en samenhang tussen bewoners [PvdA], een markt [LSD] en ‘rust, groen en veiligheid’ [VSP] als gewenste voorzieningen.

En wat moet er dan niet komen in Nesselande? Leefbaar Rotterdam wil geen (uitbreiding) van opvang van probleemgroepen en geen voorzieningen die een negatief effect hebben op de woningwaarde. Het CDA heeft geen behoefte aan cultuurvoorzieningen en D66 wil geen horeca op het bedrijventerrein. De VVD wil niet dat nieuwbouwwijken van Zuidplas een hoofdontsluiting via Nesselande krijgen. Ook is er geen behoefte aan een torenhoog hotel aan de Zevenhuizerplas [CU-SGP] en een opvangtehuis voor verslaafden [LSD].


vraag 4:
Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?

Op 3 maart kunt u ook kiezen voor de volgende wijkbewoners:

Diana Burghout-Eimers (LSD, nr. 1)
Wim van Gerdingen (LR, nr. 4)
Patrick Jeurissen (CDA, nr. 8)
Bas Kaag (D66, nr. 21)
Bram de Knegt (GL, nr. 5)
Simone de Lange (VVD, nr. 6)
Henk van der Meer (CU-SGP, nr. 8)
Gisela Mohanlal (CDA, nr. 2)
Abdel Salhi (PvdA, nr. 6)
Marieke Schuurman (GL, nr. 3)
Gerard van Wijhe (CDA, nr. 10)


De antwoorden van Peter Pieterse, lijsttrekker Partij van de Arbeid (PvdA)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
Onze belangrijkste speerpunten gelden voor alle wijken (zie verkiezingsprogramma).
Voor de Partij van de Arbeid is iedere bewoner van Prins Alexander gelijkwaardig. Met recht op een fatsoenlijk bestaan, in een samenleving waar vrijheid van meningsuiting, tolerantie en solidariteit grondbeginselen zijn.
Groepen of individuen worden niet buitengesloten. Iedereen moet op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
De PvdA staat voor een Prins Alexander waar iedereen zich thuis voelt en waaraan iedereen een bijdrage moet leveren. Een Rotterdamse deelgemeente waar mensen niet onverschillig tegenover elkaar en hun buurt staan. Waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Mede dankzij de PvdA is de afgelopen tijd veel geld geïnvesteerd in de buitenruimte en de aanleg van verschillende voorzieningen. Ook de komende periode blijft het belangrijk te blijven investeren in Nesselande. De wijk is nog niet af. De leefomgeving moet immers prettig, schoon en veilig zijn.
Prins Alexander is een veilige deelgemeente. Dat wijzen de cijfers van de veiligheidsindex ook voor Nesselande uit. Dat moet beslist zo blijven. Toch hebben sommige bewoners gevoelens van onveiligheid. Vaak als gevolg van overlast. De PvdA zal krachtig (laten) optreden tegen elke vorm van overlast, zoals burenoverlast, jeugdoverlast, verkeersoverlast etc.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
De PvdA wil de mogelijkheden van het strand van Nesselande als badplaatsverder ontwikkelen. De PvdA is van mening dat in Nesselande geïnvesteerd moet worden in het wijkgevoel en de samenhang tussen bewoners.
De komende vier jaar moeten de ontwikkelingen in de wijk worden afgerond. Daarbij valt te denken aan sportvoorzieningen, voorzieningen voor de jeugd, etc.
Jeugd moet de ruimte krijgen: goede speelplekken voor de kleintjes; ontmoetingsplekken in de buitenruimte plus andere jongerenvoorzieningen voor de groteren. Jeugdoverlast moet altijd aangepakt worden.
De PvdA is van mening dat de deelgemeente de vestiging van ondernemers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang voor de eerstkomende jaren moet stimuleren.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Sedert november 2009 is onze huidige fractievoorzitter Abdel Salhi woonachtig in Nesselande. Abdel Salhi staat nummer 6 op onze kandidatenlijst.

Zie voor meer informatie: www.pvdarotterdam.nl/deelgemeenten/prins_alexander.


De antwoorden van Patrick Meijer, lijsttrekker Leefbaar Rotterdam (LR)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
Veiligheid (nadruk Nessestrand en Hollands Glorie)
Handhaven hoge(re) kwaliteit buitenruimte
Bewoners in vroeg stadium betrekken bij veranderingen in de woonomgeving (buurtreferenda)

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Meer Politie/toezicht op Nessestrand
Opkomen voor belangen van bewoners in algemeen

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Wel: Recreatievoorzieningen nabij Nessestrand
Wel: Voorzieningen voor jongeren die de speeltuin ontgroeid zijn
Wel: Straatverlichting (die het ook echt doet)
Wel: Ontsluiting woonwijk richting Middenweg Zevenhuizen
Niet: (uitbreiding) Opvang probleemgroepen in woonwijk
Niet: Voorzieningen met een negatief effect op kwaliteit (waarde) wonen/woning

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Wim van Gerdingen (nummer 4 op onze kandidatenlijst)

Zie voor meer informatie: www.leefbaarrotterdam.nl.


De antwoorden van Dirk-Jan van Lottum, lijsttrekker Christen democratisch Appèl (CDA)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
VEILIGHEID
- gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken (verkeersveiligheid: meer toezicht op parkeer- en weggedrag) zoals bij het metrostation, nabij scholen (meer schoolbrigades)
- op en rondom het strand (hard optreden tegen overmatig alcoholgebruik op en rondom het strand en tegen herrie van strandjongeren)
- meer jongerenvoorzieningen
JEUGD
Jongeren moeten komen met een eigen JEUGDAGENDA
OUDEREN
Meer voorlichting brengen bij ouderen over ouderenadviseurs en de Vraagwijzer, onder meer ter voorkoming van isolement.
SPORTEN
- Alle mogelijkheden voor buitensportstimulering moeten optimaal worden benut (watersport, fietsen, hardlopen). Nesselande moet ontwikkeld worden tot een “ bike area” in samenwerking met scholen (fietsen als sport). Sport is in het leven van de Nesselander niet uit te wissen!)

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Iedere drie maanden meegedraaid met de schouw van de buitenruimte, samen met bewoners en gemeentelijke diensten gevolgd door evaluatiegesprekken na afloop waardoor verbeterpunten onder de aandacht van de politiek konden worden gebracht. Aandacht voor groen en buitenruimte is altijd een speerpunt geweest. Het CDA is DE partij van de Buitenruimte en wij hebben dan ook steeds aangedrongen op extra middelen vanuit de Coolsingel daarvoor. Ook hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor een goed beheerplan voor het strand. Daarnaast regelmatig aangedrongen op een oplossing voor de problematiek in Hollands Glorie. Verder steeds aandacht gevraagd voor gebrek aan adequate voorzieningen voor de jongere en oudere jeugd. Wij zullen dit blijven doen in de komende 4 jaar. Juist gelet op het feit dat Nesselande een wijk is met relatief veel (jonge) gezinnen en een groot aantal jeugdigen, welk aantal de komende jaren naar verwachting alleen maar zal toenemen.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Wat er beslist nog moet komen is: kinderopvang, sportvoorzieningen (Nesselande als biking city van Rotterdam) en jongerenvoorzieningen (voor jeugdigen vanaf 17 jaar, ook gedurende de weekenden!). Verder willen wij de bibliotheek behouden.
Welke hoeven niet: cultuurvoorzieningen: cultuurdeelname is laag, met de metro kan men makkelijk naar culturele activiteiten in stadscentrum en overige delen van Rotterdam (Nesselande : woonfunctie staat centraal en recreëren (strand, watersport, fietsen, wandelen).

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
mr. G.M. Mohanlal (Gisela), no. 2 op de kieslijst (tel. 06-46598850)
drs. P.P.T. Jeurissen (Patrick), no. 8 op de kieslijst (tel. 010-8423586)
G. van Wijhe (Gerard), no 10 op de kieslijst (tel. 06-27379063)

Zie voor meer informatie: www.cdaprinsalexander.nl.


De antwoorden van Henk Koedijk, lijsttrekker VVD

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
De VVD blijft van mening dat Nesselande niet alleen een functie als woonwijk moet hebben, maar zich ook verder tot een recreatieoord moet ontwikkelen met een (boven)regionale betekenis.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Er is een gevarieerd woningbestand ontwikkeld, de boulevard is gerealiseerd, met een groot winkelcentrum, de ontsluiting via de Hoofdweg is onderdeel van de hoofdinfrastructuur geworden. Er zijn heel veel woningen gebouwd. De 2e bredeschool is bijna gereed. Kortom door de VVD-portefeuillehouder Erwin van Duin is de afgelopen jaren heel veel werk verzet om de wijk Nesselande te ontwikkelen.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
De VVD zal zich sterk maken voor voldoende werkgelegenheid door het realiseren van bedrijventerrein. Wij willen dat de wijk veilig is en blijft. Bekend is dat er problemen zijn met het parkeren in de wijk. Dit zal voor de VVD een hot-item blijven. Het parkeerprobleem moet niet bij de bewoners geparkeerd worden. De VVD wil een hoogwaardig recreatiegebied realiseren met een hotel, een welnesscentrum, voldoende horecagelegenheden. Wij willen niet dat de nieuwbouwwijken van de gemeente Zuidplas hun hoofdontsluiting via Nesselande gaan krijgen.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Voor de VVD Prins Alexander staat Simone de Lange op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Zij woont al jaren in Nesselande.

Zie voor meer informatie: www.vvdrotterdam.nl/alexander.


De antwoorden van Tom van den Ham, lijsttrekker GROENLINKS (GL)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
Ook nu hebben we geen verkiezingspunten die specifiek gelden voor een wijk. De verkiezingspunten die GroenLinks heeft geformuleerd zijn op meerdere wijken toepasbaar. GroenLinks vindt het van belang dat die maatregelen worden genomen die voor de betreffende wijk of buurt nodig zijn en dat kan alleen in samenwerking met de bewoners, bewonersorganisaties, ondernemers en andere (maatschappelijke) partners worden beoordeeld. GroenLinks is dan ook een groot voorstander van gebiedsgericht werken en integrale wijkactieplannen, We zullen ons inzetten voor het voortzetten en verder uitwerken daarvan, ook voor Nesselande.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
GroenLinks is er trots op dat alle aandachtspunten die in 2006 zijn uitgesproken, zoals een goede ontsluiting naar Nieuwerkerk aan den IJssel, verbetering van OV-voorzieningen en een bibliotheek, voor Nesselande zijn gerealiseerd. Ook heeft GroenLinks zich met resultaat ingezet voor een strandwacht in Nesselande en voor het opzetten en handhaven van hondenpoepbeleid (uitlaatgebieden). Ook hebben wij ons ingezet bij de ondersteuning van de bewonersproblematiek rond de “knip” in de Wollefoppenweg. Mede hierdoor staat in ons programma dat “tijdelijke verkeersmaatregelen regelmatige evaluatie behoeven en geen permanent karakter mogen krijgen.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Nesselande moet voor iedereen een fijne plek zijn om te wonen. Het behoud van de bibliotheek vindt GroenLinks dan ook heel belangrijk, net als het uitbreiden van de activiteiten in de Kristal. Ook de voorzieningen voor kinderopvang, waaronder buitenschoolse opvang moeten verbeteren. Niet alleen het aantal plaatsen, maar ook de huisvesting daarvan.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
GroenLinks heeft zelfs 2 mensen op de lijst die in Nesselande wonen. Op plaats 3 op de lijst staat Marieke Schuurman, zij woont inmiddels ruim 5 jaar in de Hof van Nesselande. Op plaats 5 staat Bram de Knegt. Hij woonde al in Nesselande nog voordat de nieuwbouwplannen bestonden is actief in de wijk, die hij heeft zien groeien. Wij willen niet “slechts” een stem van U op 3 maart, zodat wij met minimaal 2 deelraadsleden en een dagelijks bestuurder na de verkiezingen aan de verwezenlijking van onze standpunten kunnen werken. Wij willen ook graag in de jaren erna “de ogen en oren” van zo veel mogelijk bewoners van onze deelgemeente, om ons te laten weten wat er verbetering behoeft in Prins Alexander.

Zie voor meer informatie: rotterdamprinsalexander.groenlinks.nl.


De antwoorden van Jan Noeverman, lijsttrekker ChristenUnie-SGP (CU-SGP)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
De ChristenUnie/SGP heeft drie speerpunten voor Nesselande.
1. Als wijk is Nesselande bijna af. De nadruk in de wijk verschuift nu van ontwikkeling en bouwen naar onderhoud van de wijk. Zeker de buitenruimte moet er in Nesselande verzorgd uit blijven zien (goede bestrating, voldoende en goed onderhouden groen, geen zwerfvuil).
2. Het strand en de plas van Nesselande nodigen uit tot recreatie, vrijwillig of georganiseerd. Dat willen we graag stimuleren, onder andere door als (deel)gemeente veel aandacht te hebben voor het waarborgen van de veiligheid. De ChristenUnie-SGP vindt verder dat evenementen op en rond het strand prima zijn, mits beperkt in aantal en verspreid over het jaar. De deelgemeente moet niet meewerken aan evenementen op zondag.
3. Voor jongeren moet er voldoende te doen zijn om overlast te voorkomen. Waar er overlast optreedt, grijpt de deelgemeente in!

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Na de keuze van een locatie Maatschappelijke Opvang in de wijk Nesselande ontstond er veel onrust. Als portefeuillehouder Communicatie & Participatie heb ik mij ervoor ingezet die onrust weg te nemen door met bewoners in gesprek te gaan en ze uit te nodigen voor deelname aan een Klankbordgroep. Onder mijn voorzitterschap heeft een grote groep betrokken en kritische bewoners samen met vertegenwoordigers van politie, Leger des Heils, GGD en de deelgemeente in deze Klankbordgroep goede randvoorwaarden (over toezicht, veiligheid, meldingen en opvolging van eventuele overlast) geformuleerd rond deze voorziening voor Maatschappelijke Opvang.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Wat echt ontbreekt in Nesselande is een mooie kerk, want een wijk zonder kerk is een wijk zonder ziel! Wat er niet hoeft te komen is een torenhoog hotel aan de Zevenhuizerplas nabij de Wollefoppenweg.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Ja, Henk van der Meer op plaats 8.

Zie voor meer informatie: www.stemcusgp.nl.


De antwoorden van Arthur Denneman, lijsttrekker Democraten 66 (D66)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
D66 wil zich inzetten voor meer cultuureducatie, onder andere in samenwerking met de brede scholen. Dit is een uitstekende manier voor de culturele instellingen om zich te presenteren aan hun (toekomstig) publiek. Kinderen komen zo in contact met kunstenaars en artiesten. Dit zou een stimulans kunnen zijn voor de amateurkunst en artistieke initiatieven op wijkniveau.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
D66 zit nu niet in de deelraad. Concrete politieke resultaten kunnen we daardoor niet overleggen. We hebben wel geloof gehouden in ons krachtige D66-gedachtengoed. We hebben maar liefst 21 personen op onze kieslijst. We komen er aan, ook voor de Nesselanders.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Deze vraag heeft D66 neergelegd bij een aantal in Nesselande wonende leden. Op zich zijn er voldoende voorzieningen, maar na enig doorvragen kwamen een paar wensen naar boven. Nesselande kan verrijkt worden met speelvoorzieningen in Nessegaarde, een atletiekbaan, meer parkeergelegenheid en een middelbare school. Ook genoemd: liever geen kleinschalige horeca op bedrijventerrein Laan van Magisch Realisme.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Ja, Bas Kaag.

Zie voor meer informatie: www.d66rotterdam.nl/prinsalexander en www.middeninrotterdam.nl/rotterdamalexander.


De antwoorden van Diana Burghout-Eimers, lijsttrekker Liberaal Sociaal Democraten (LSD)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
Onze belangrijkste standpunt ten gunste van de wijk Nesselande is dat wij ten eerste heel tevreden zijn wat er allemaal al bereikt is tot nu toe, maar dat we nog veel meer kunnen bereiken. Nesselande is een wijk met veel kinderen, daar moet rekening mee gehouden worden. Het mogelijk maken van een grote speeltuin of een kinderboerderij staat op het lijstje. De Bredeschool is al gerealiseerd en de hockeyclub is in aankomst, maar we hebben hier ook te maken met oudere jeugd. Voor de oudere jeugd willen wij als Liberaal Sociaal Democraten meer horecagelegenheden realiseren langs de boulevard. Misschien ook nog een sportschool waar ook de ouderen gebruik van kunnen maken. Graag willen wij zien dat er voor de oudere jeugd een onderkomen komt, een buurthuis wat ver van woningen vandaan moet worden gebouwd, zodat er geen overlast veroorzaakt kan worden voor de omwonende. Een buurthuis waar de jeugd zich uit kan leven, dit kan op veel verschillende manieren gerealiseerd worden door het geven van cursussen, workshops, discoavonden, muziek maken enz. We willen gewoon dat Nesselande een heel goede sociale wijk wordt, waar veel beleefd wordt en fijn en veilig is om in te wonen.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Wij zijn een nieuwe partij die het heel belangrijk vindt om met de burgers in goed contact te komen. Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen in de wijk weten beter wat er in hun buurt afspeelt en wij willen daar een luisterend oor voor zijn. Indien mogelijk, willen wij u helpen een oplossing te zoeken of een verbetering aan te brengen.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Ten eerste moet er een beter busverbinding komen in de wijk Nesselande, de bus moet dieper de wijk in. Wij vinden dat deze bus langs het winkelcentrum (Kristalflat) en over de boulevard moet rijden. De rijbanen moeten verbreed worden, ook richting Nieuwerkerk aan den IJssel, zodat het verkeer een makkelijker doorvoer heeft uit Nesselande, waar het nu nog heel veel aanschort (als de vuilniswagen er staat kan er niemand meer langs, dit veroorzaakt een file in de wijk). Een mogelijkheid is ook een wekelijkse markt in samenwerking met de wijk Zevenkamp. Bij de metrohaltes Nieuw Verlaat, Ambachtsland en de Tochten domineren de hangjeugd. Wij willen dat dit aangepakt wordt, zodat ook u veilig met de metro kunt reizen.
Wij zijn er op tegen om een opvangtehuis voor verslaafden te bouwen, wij zijn van mening dat een opvanghuis niet in de wijk Nesselande en Zevenkamp thuis hoort. Wij willen overlast van de jeugd op de stranden terug brengen en anders de overlastgevende jeugd een verbod geven, ‘lik op stuk’.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
Ja er woont iemand van de partij Liberaal Sociaal Democraten in Nesselande. Zij heet A.J. (Diana) Burghout-Eimers en zij woont met heel veel genoegen in de wijk Nesselande. Ze staat op lijst 10 op plaats nummer 1 van de deelgemeente Prins-Alexander. Zij kan dus alle steun uit de wijk Nesselande gebruiken en u kunt dat van haar verwachten!

Zie voor meer informatie: www.lsd-rotterdam.nl.


De antwoorden van Anton de Man, lijsttrekker Verenigde Senioren Partij (VSP)

1. Wat is het belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande in het verkiezingsprogramma van uw partij ?
Ons belangrijkste standpunt m.b.t. Nesselande is dat er plekken komen waar Opa met zijn kleinzoon kan wandelen.
En vooral : Schoon water en GEEN DODE VISSEN.

2. Welk resultaat heeft uw partij de afgelopen 4 jaar bereikt voor de bewoners van Nesselande ?
Onze partij was nog niet eerder vertegenwoordigd in Prins Alexander. Daar de regering aan pensioenen sleutelt, zult u onze SeniorenPartij voortaan in het hele land tegenkomen.

3. Welke voorziening moet er zeker nog komen in Nesselande ? En welke niet ?
Als er voorzieningen moeten komen, moet de deelgemeente terugdenken aan de beloften die gedaan zijn. Mensen kwamen naar Nesselande om de grote stad te ontvluchten. Hun is beloofd dat zij daar rust en groen en veiligheid zouden vinden als zij een huis kochten in Nesselande. Dus : Bewaak elk proces en laat niet alles toe.

4. Staan er bewoners uit Nesselande op uw kandidatenlijst, en zo ja wie ?
---

Zie voor meer informatie: www.verenigdeseniorenpartij.nl.


Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Prins Alexander

Ook de deelgemeente Prins Alexander heeft op haar website een pagina over de deelraadsverkiezingen:

Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft informatie over de gemeenteraadsverkiezingen verzameld op:

En er is ook speciale website voor jongeren:

Ook zijn er websites die u helpen om uw eigen stem te bepalen:

Landelijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de volgende campagnewebsite voor de verkiezingen:

https://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/