Sidebar

29
do, juli

Reglement WONIO

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

WONIO staat voor Wijkorganisatie Nesselande in ontwikkeling.

Aanleiding tot het opstellen van dit reglement
Met de groei van het aantal inwoners van de wijk komen er meer en ook meer diverse verlangens naar voren. Wensen die de gehele wijk betreffen, maar ook wensen die kleinere “buurt” en “straat”-verlangens tot uitdrukking brengen. De vraag is hoe WONIO zich hierin moet opstellen. Dit is de overweging geweest om tot dit reglement te komen.

Doel van dit reglement
Naar inwoners van de wijk Nesselande en naar deelgemeente Prins Alexander toe duidelijk maken wat WONIO zich tot taak stelt en wat men dus van WONIO wel en niet mag verwachten.

Status van WONIO
WONIO is vooralsnog een wijkorganisatie zonder rechtsvorm en geen vast cq gekozen bestuur. Deelnemers van WONIO zijn niet wettelijk aansprakelijk.
WONIO wil in de toekomst een organisatievorm en werkwijze ontwikkelen die passend is voor de gemeenschap Nesselande. Deelgemeente Prins Alexander verleent WONIO subsidie. De jaarlijkse financiële verantwoording wordt afgelegd via SONOR.

Samenstelling en taakverdeling van WONIO
WONIO is samengesteld uit inwoners van de wijk Nesselande zelf. De wijkorganisatie wordt ondersteund door een opbouwwerker van de Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam (SONOR).

De interne organisatieontwikkeling is onderverdeeld in WONIO-breed en WONIO-smal.

WONIO-breed bestaat uit alle belangstellenden die zich uit de wijk hebben aangemeld. Zij verdelen onderling de taken. Dit betreft de inhoudelijke en financiële verantwoording voor verkregen subsidie, het initiëren van en eventueel ondersteuning geven aan bestaande en nieuwe initiatieven uit de wijk, en het uitvoeren van de informatieve en communicatieve taken van de organisatie.
Het WONIO-smal overleg bespreekt de dagelijkse gang van zaken wat betreft bijvoorbeeld de administratieve en organisatorische zaken.

WONIO kent ook werkgroepen, zoals de werkgroep Communicatie.

Financiën
WONIO ontvangt jaarlijks een subsidie van de Deelgemeente Prins Alexander voor activiteiten, organisatie en huisvestingslasten.

Doelstelling van WONIO
- Een positieve inbreng hebben in de ontwikkeling van de wijk Nesselande als geheel.
- Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van de sociale verbanden in de wijk, tussen nieuwe bewoners ondelling en tussen oude en nieuwe bewoners.
- Het versterken van het “wijkgevoel” zowel op straat- als wijkniveau, door het initiëren, ontwikkelen en of ondersteunen van initiatieven.
- Het onder de aandacht brengen en aan de orde stellen van bewonersbelangen bij de (deel-)gemeente en gemeentelijke instellingen.
- Intermediëren tussen deelgemeente, gemeente en wijkbewoners en tussen wijkbewoners onderling in geval van deelbelangen of tegenstrijdige belangen. Middelen daartoe zijn bijvoorbeeld advisering, facilitering van adresmateriaal en vergaderruimte.
- Verstrekken van informatie over de ontwikkelingen in Nesselande in de ruimste zin van het woord. Middelen hiervoor zijn: de maandelijkse nieuwsbrief ( op papier en elektronisch), de website, de bewonersavonden op de derde dinsdag van de maand .
- Samenwerking met andere organisaties en instellingen in de wijk zoals woningcorporaties, gezondheidscentrum of bibliotheek.
- Samenwerking met en ondersteunen van andere bewonergroepen.

 

Rotterdam-Nesselande, 1 maart 2004

Marcel de Bakker
Nadia Daniels
Jan Lemmers
Bruno van Moll
Lenie Mulder
Jopie Onel-Beems

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart