Sidebar

14
ma, juni

Verkeer (algemeen)

verkeersbord-brandingdijkDe werkgroep verkeer van WONIO wil u graag op de hoogte houden van haar activiteiten. Op dit moment zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden over de Brandingdijk en de Cypruslaan.

Brandingdijk
Sinds de nieuwe aansluiting van de N219 op de A12 gerealiseerd is, staan er files op de Brandingdijk richting de rotonde op de provinciale weg N219. De provincie is bezig om dit verkeersknelpunt op te lossen, maar dit nog wel enige tijd kan duren. Daarom vragen bewoners en de werkgroep Verkeer van WONIO al enige tijd aandacht voor ongewenst en gevaarlijk verkeersgedrag van automobilisten in deze file. Zo wordt geprobeerd de file te vermijden door (hard) over de parallelweg van de Brandingdijk te rijden, en dit leidt tot irritaties bij andere weggebruikers en langere wachttijden op de hoofdrijbaan.

Lees meer: File Brandingdijk en knip in Cypruslaan?

strooizout-260x220De hoeveelheid personeel en materieel wat bij de gladheidbestrijding kan worden ingezet heeft uiteraard zijn beperkingen. Incidenteel kan het bij intensieve inzet, zoals bij langdurige sneeuwval gebeuren dat de capaciteit van mensen, machines en/of de beschikbaarheid van dooimiddelen niet toereikend is. In dat geval zullen de wegen met de hoogste prioriteit zo lang mogelijk berijdbaar worden gehouden.

Prioriteiten gladheidbestrijding
Er worden 3 prioriteiten onderkend met ieder een eigen aanpak:

Lees meer: Gladheidsbestrijding winter 2011 - 2012

110817-LvAGOp 1 september start de definitieve afwerking van een aantal doorgaande wegen in Nesselande. Dit duurt tot in 2012. Het werk is echter gefaseerd en begint met de aanleg van het kruispunt Laan van Avant-Garde met de Wollefoppenweg. Deze kruising is eind oktober gereed.

Aan beide zijden van de Laan van Avant-Garde komt een vrijliggend fietspad met een voetpad. Daarnaast komt er ter hoogte van de Wollefoppenweg in de Laan van Avant-Garde een opstelplek voor het afslaande verkeer.

Het kruisende fietsverkeer op de Laan van Avant-Garde met de Wollefoppenweg gaat straks over een verhoogd plateau, net zoals bij onder andere de Cesar Domelastraat.

Lees meer: Wegwerkzaamheden doorgaande wegen in Nesselande in 2011 en 2012

110511-veilignaarschool-flyer-260x220'Veilig naar school Nesselande', zo heet het wijkidee om de onveilige verkeerssituatie bij kindcluster 2 aan het Marcel Duchampplein aan te pakken. Diverse partijen uit Nesselande slaan de handen ineen om ouders en kinderen bewuster te maken van de verkeersoverlast en de gevaren die daardoor ontstaan voor de schoolgaande kinderen uit de wijk.

Het project is een initiatief van Stichting in 't WeB, de buurtoudergroep van Hollands Glorie. Die werkt daarvoor samen met ouders uit die wijk, basisschool Passe-Partout, kinderopvang Bijdehand Toverkunst en Anja van der Laan, de coördinator van de wijkarrangementen van Brede School Nesselande. Stichting in 't WeB heeft verschillende ideeën van buurtouders en bewoners verzameld en het wijkidee ingediend bij de deelgemeente Prins Alexander met een verzoek om subsidie.

Lees meer: Actiemiddag Veilig naar school

groenewegbrug-260x220Tijdens de werkzaamheden aan de Groenewegbrug vanaf zaterdag 26 februari zal de brug afgesloten zijn voor doorgaand autoverkeer. Gemeentewerken meldt in een bewonersbrief dat naast de eerder aangegeven omleidingsroute via Laan van Avant-Garde en Hoofdweg er nu ook extra maatregelen worden genomen om de verkeersdruk in Nesselande te spreiden.

De extra maatregelen zijn:
- tijdens de spitsuren wordt de fietsbrug in één richting opengesteld voor autoverkeer;
- openstelling Wollefoppenweg richting Groeneweg/Bostelweg;
- openstelling Wollefoppenweg richting Jacques de Graaffweg tijdens de spitsuren;
- tijdelijke aansluiting bouwweg Laan van Magisch Realisme/Benno Premselastraat richting Bostelweg.

Lees meer: Extra maatregelen tijdens afsluiting Groenewegbrug

groenewegbrug-260x220De werkgroep Verkeer van Wijkorganisatie Nesselande (WONIO) heeft in een brief aan Gemeentewerken en de Deelgemeente Prins Alexander haar zorgen en ongenoegen geuit over de voorgenomen afsluiting van de Groenewegbrug van vanaf 26 februari 2011.

In de brief doet de werkgroep een aantal aanbevelingen voor aanvullende maatregelen die de overlast zouden kunnen beperken:
- beperking afsluiting Zuideinde;
- tijdelijke aansluiting Laan van Magisch Realisme naar Bostelweg;
- openstellen knip Wollefoppenweg
- inzet verkeersregelaars Hoofdweg
- bevorderen gebruik OV.

Lees meer: Brief werkgroep Verkeer over afsluiting Groenewegbrug

groenewegbrug-260x220De brug bij het Shell-station tussen de Brandingdijk en de rotonde bij de N219, moet verstevigd en vernieuwd worden. Het brugdek en het beweegbare gedeelte van de brug worden vervangen.

Tijdens deze werkzaamheden zal de brug tussen 26 februari en 15 april afgesloten zijn voor doorgaand autoverkeer. De omleidingsroute loopt via de Laan van Avant-Garde over de A20 naar de Hoofdweg. Voor voetgangers, (brom)fietsers en hulpdiensten blijft de fietsbrug wel beschikbaar.

Lees meer: Groenewegbrug 7 weken dicht (26 feb. - 15 apr.)

Meer artikelen...

Nesselanders, dec. 2012

Nesselanders-2012-12-156x220

Nesselande in kaart