De Noordoever van de Zevenhuizerplas

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
spa-noordoever-1-260x220
foto: Jelte Dorenbos

U woont in Nesselande en waarschijnlijk kent u de Noordoever van de Zevenhuizerplas niet zo goed, tenzij u b.v. een jogger of een hondenuitlater bent. Toch zou u er een keer moeten gaan kijken. Deze Noordoever is tegelijkertijd met uw wijk Nesselande aangelegd. De bedoeling was enerzijds de creatie van een natuurgebied, en tegelijkertijd een recreatiegebied voor de bewoners van Nesselande, voor u dus.

Vooral kort na de aanleg zag het er schitterend uit. Wanneer u over het fietspad vanuit Nesselande langs de noordoever in westelijke richting fietste of liep, zag u aan de linkerkant een rij van 4 eilandjes met slikkige oevers, die door natuurstenen muurtjes tegen de golfslag van de Zevenhuizerplas beschermd werden.

Op deze slikkige oevers en in het water hielden zich honderden vogels op: allerlei soorten eenden en ganzen, aalscholvers, kieviten, scholeksters en ook allerlei minder bekende steltlopers. Aan de rechterkant zag u een strak grasland met allerlei bloemen en kruiden, door rechte greppels in rechte percelen verdeeld. Het was net aangelegd, maar het leek wel een landschap uit de Middeleeuwen. Dit terrein, Oeverlanden genaamd, was bedoeld als zgn. "bloemrijk grasland, annex weidevogelgebied, annex snoekenpaaigebied".

Zoals het toen was, is het nu voor een groot deel nog. Vooral de linkerkant is nog even vogelrijk als in het begin. En zo is het ook bedoeld. Aan de rechterkant is iets gebeurd, wat niemand destijds voorzien had. Het terrein is namelijk in korte tijd vol gegroeid met riet, wat niet de bedoeling was. Medewerkers van het Wijknatuurteam Alexander en van SPA (Stichting Platform Achternesse) attendeerden de beherende instanties (Deelgemeente en Recreatieschap) hierop. Het Recreatieschap is nu bezig dit riet te verwijderen. In augustus a.s. zal het riet gemaaid en afgevoerd worden. Dit zal nog enige jaren herhaald moeten worden, maar uiteindelijk moeten deze Oeverlanden weer een lage vegetatie krijgen. Het beoogde "bloemrijk grasland" zal echter niet meer bereikt kunnen worden: het terrein blijkt zo laag te liggen dat het niet alleen 's winters maar ook 's zomers voor een groot deel onder water staat. Maar iedereen verwacht dat met de nu beoogde lage moerasvegetatie toch weer een aantrekkelijk landschap gevormd zal gaan worden. In deze lage vegetatie zullen waarschijnlijk vooral Zeggen gaan groeien en hopelijk ook wat andere planten met meer kleurige bloemen, hoewel dat nog niet met zekerheid te zeggen is.

Maar laat u dit niet weerhouden om op uw gemak van de Noordoever te gaan genieten. En let u in deze tijd vooral eens op de teruggekeerde zangvogels, zoals de Karekiet.

Rob Lathouwers, Wijknatuurteam Alexander, (010) 421 34 32
Jelte Dorenbos, voorzitter Stichting Platform Achternesse (SPA)
Jopie Onel-Beems, secretaris Stichting Platform Achternesse (SPA)